Projekt MAtematika RAdoSTně (zkráceně MARAST) vznikl díky podpoře MŠMT v rámci fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1105/2012). Samotný webový portál byl vytvořen ve spolupráci s Tomášem Kadlecem během zimního semestru akademického roku 2012/2013.

V té době se také databáze začala plnit příklady s velkou pomocí cvičících předmětu Základy matematické analýzy (BI-ZMA), zejména Jitky Hrabákové, Daniela Vašaty, Ivo Petra a Venduly Honzlové Exnerové (MFF UK). Některé z těchto příkladů jsou studentům přístupné v cvičebnici, některé se využívají pro generování zápočtových a zkouškových písemek a s další částí příkladů se studenti setkají v on-line kvízech.

Postupem času se k BI-ZMA přidaly i další předměty. Aktuální využití funkcí MARASTu (letní semestr akademického roku 2020/2021) napříč většími předměty na Fakultě informačních technologií ČVUT je uvedeno v následující tabulce.

Kód Předmět Cvičebnice Písemky Kvízy
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 Ne Ne Ano
BI-AAG Automaty a gramatiky Ano Ne Ano
BI-BEZ Bezpečnost Ano Ne Ano
BI-LIN Lineární algebra Ano Ano Ano
BI-MLO Matematická logika Ne Ano Ne
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky Ne Ne Ano
BI-ZMA Základy matematické analýzy Ano Ano Ano
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika Ne Ne Ano
NI-MPI Matematika pro informatiku Ano Ne Ano
NI-VSM Vybrané statistické metody Ano Ne Ano

Na vývoji MARASTu se podílejí i studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v rámci závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Bc. Kryštof Slavík
Systém pro správu písemných testů a zkoušek, 2016
Ondřej Naňka
Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech, 2017
Bc. Jindřich Štěpánek
Mobilní aplikace k nástroji MARAST, 2017
Peter Bočan, Adam Bohbot, Minh Trieu Quang
Různé úpravy zdrojového kódu aplikace a UI/UX
Jan Wijnhorst, 2020
Možnost u kvízů povolit používání kalkulačky. Barevné styly.
Vojtěch Doležal, 2023
Ovládání kalkulaček u kvízů pomocí klávesnice.

Radostné chvíle s matematikou přejí

Karel Klouda a Tomáš Kalvoda

červen 2021