Nemohu se přihlásit.

MARAST k přihlášovaní uživatelů využívá fakultní OAuth 2.0 infrastrukturu. Nutnou podmínkou pro přihlášení do MARASTu proto je vlastnictví školního účtu (Heslo ČVUT). Do budoucna uvažujeme i o dalších způsobech přihlášení.

Po kliknutí na tlačítko Přihlaste se na hlavní stránce dojde k přesměrování na fakultní autorizační server kde je třeba vyplnit školské uživatelské jméno a heslo (jako do KOSu). Během přihlášení je také možné zvolit, zda se má při dalším přihlašování používat Shibboleth.

V případě problému s přihlášením nejprve zkuste pokus o přihlášení zopakovat v privátním okně, případně smazat cookie s doménou auth.fit.cvut.cz. V případě přetrvávajících problému založte lístek.