Paradox nekonečné hry

Michal Kupsa, 30. 10. 2017 BI-PST teorie ESF

V teorii pravděpodobnosti se často objevují jevy, které mají pravděpodobnost nula. O takových jevech mluvíme jako o nemožných, přitom se občas zdá, že přece logicky nastat mohou.