Paradox nekonečné hry

Michal Kupsa, 30. 10. 2017 BI-PST teorie ESF

V teorii pravděpodobnosti se často objevují jevy, které mají pravděpodobnost nula. O takových jevech mluvíme jako o nemožných, přitom se občas zdá, že přece logicky nastat mohou.

Chaos v jednoduchém dynamickém systému

Tomáš Kalvoda, 31. 07. 2017 BI-ZMA BI-PST ESF

Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat existenci zajímavých a komplexních efektů i u na první pohled velmi elementárního matematického modelu tzv. logistického zobrazení. Navíc si ukážeme jednu z možných praktických aplikací tohoto modelu jakožto generátoru pseudonáhodných číselných posloupností.