Základní potíže při práci s čísly s plovoucí čárkou

Štěpán Starosta, 01. 08. 2017 MI-MPI numerika ESF

Obvyklou reprezentací reálných číslech v počítači je formát s plovoucí čárkou s omezenou pamětí pro cifry a exponent čísla. Na příkladu si uvedeme, jak jednoduše mohou vzniknout chyby v takovém systému a jak lze takové chyby naivně odhadnout.

Nástrahy sčítání pomocí počítače

Štěpán Starosta, 31. 07. 2017 BI-ZMA MI-MPI numerika ESF

V počítačích běžně používaná reprezentace čísel s plovoucí čárkou je spojená s chybami, které vznikají při výpočtech. Podíváme se na chyby, které se mohou vyskytnou při počítání sum. Naší motivací pro výpočet takové sumy je získání přibližné funkční hodnoty přirozeného logaritmu ze dvou.